idealne rozwiązanie dla małych i średnich firm [czytaj więcej]

Tutaj jesteś: » Strona główna » oferta » strony internetowe

strony internetowe

1. Wizytówka firmowa
Wariant strony internetowej dla firm, które poszukuj? nowego medium, umo?liwiaj?cego dotarcie do potencjalnych klientów. Strona www umo?liwiaj?ca w przejrzysty sposób zaprezentowanie oferty firmy oraz danych kontaktowych.

Strona sk?adaj?ca si? maksymalnie z 10 stron tekstowych, modu?u aktualno?ci oraz formularza kontaktowego. Dodatkowo strona zintegrowana jest z prostym panelem administracyjnym, umo?liwiaj?cym samodzieln? aktualizacj? tre?ci na wybranych stronach.

2. Serwis firmowy z Systemem Zarz?dzania Tre?ci? CMS
Wariant strony internetowej dla firm, które w pe?ni chc? mie? mo?liwo?? zarz?dzania w?asn? stron? internetow?.

Strona www sk?adaj?ca si? maksymalnie z 20 stron tekstowych, modu?u aktualno?ci, modu?u galerii, formularza kontaktowego, zaawansowanego Systemu Zarz?dzania Tre?ci? CMS.

3. Strona internetowa na indywidualne zlecenie
Je?eli powy?sze warianty nie spe?niaj? Pa?stwa wymaga?, istnieje mo?liwo?? wykonania strony internetowej dopasowanej do Pa?stwa indywidualnych oczekiwa?.

Przejd? do formularza kontaktowego.

Wszelkie prawa zastrzeżone Copyright © artgo.pl 2006 - 2009 Nota prawna
Projektowanie i tworzenie stron www Szczecin
Współpraca: strony internetowe Szczecin | ogłoszenia Szczecin | parapety Szczecin | darmowe ogłoszenia Szczecin | ogłoszenia Piła | darmowe ogłoszenia Poznań